เทคนิคการออกแบบสายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบคอนเวเยอร์อุตสาหกรรมให้เหมาะกับโรงงาน

 

ออกแบบสายพานลำเลียง

 

สายพานลำเลียง หรือสายพาน Conveyor Belt ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมจะขาดไปไม่ได้ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจำนวนมากอย่างเป็นระบบและรวดเร็วนั้น นวัตกรรมสายพานลำเลียงหรือระบบลำเลียงจึงเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยได้เป็นอย่างดี เพราะสายพานลำเลียงสามารถทำให้สามารถควบคุมอัตราการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ มีอัตราความเร็วที่แน่นอน และมีแรงสม่ำเสมอ เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบมีความปลอดภัย โดยที่ยังสามารถคงจำนวนการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

นอกจากนี้สายพานลำเลียงสินค้าหรือสายพานอุตสาหกรรม ยังมีข้อดีที่สามารถช่วยเรื่องการนับจำนวนสินค้า ไม่ให้ตกหล่น และยังสามารถข้ามสิ่งกีดขวางภายในพื้นที่ได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดี สามารถขนถ่ายชิ้นส่วนหรือชิ้นงานที่มีความร้อนสูง ความเย็นสูง และมีความอันตรายสูงได้อย่างปลอดภัย

สายพานลำเลียงในระดับอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งประเภทได้ตามการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้รับแรง ซึ่งวัสดุแต่ละรูปแบบจะมีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้แตกต่างกันไป สายพานลำเลียงสินค้าหรือระบบสายพานลำเลียงสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องสำเร็จรูป อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เป็นต้น

วันนี้เราจะพาไปแนะนำเทคนิคในการออกแบบสายพานลำเลียง ว่ามีส่วนประกอบสำคัญหรือปัจจัยใดบ้างที่จะต้องคำนึงและวิธีออกแบบสายพานลำเลียงเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด

 

เทคนิคการออกแบบสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม

1. กำหนดประเภทสิ่งของที่ต้องการขนถ่าย
การที่จะออกแบบสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมได้นั้น จะต้องพิจารณาจากสิ่งของหรือประเภทของที่ต้องการทำการขนถ่ายภายในกระบวนการผลิตก่อน ว่าสิ่งของชนิดนี้มีความพิเศษ หรือลักษณะเฉพาะอะไรที่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ หากต้องการขนถ่ายสิ่งของที่ไม่ต้องมีความระมัดระวัง สามารถใช้สายพานอุตสาหกรรมแบบทั่วไปได้ แต่หากต้องการขนถ่ายสิ่งของที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก จะต้องเลือกสายพานลำเลียงแบบพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งวัสดุบริเวณผิวด้านบนจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น สายพาน PVC, สายพาน PU, สายพานยางดำ, ยางประเภทที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากรูปแบบของวัตถุหรือสิ่งของที่นำมาวางด้วยว่าเป็นสิ่งของที่สามารถไหลได้หรือไม่ เพราะจะมีการคำนวณและเลือกใช้วัสดุที่ต่างกัน

2. กำหนดอัตราความเร็วที่ต้องการขนถ่าย
อัตราความเร็วของสายพานลำเลียงที่ใช้คำนวณนั้น มีหน่วยเป็น xx ตันต่อชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ต้องการขนถ่ายวัตถุได้ 3 ตันต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำไปคำนวณว่าจะต้องใช้ตัวลูกกลิ้งขนาดเท่าไหร่ หรือการเลือกวัสดุของผิวสายพานอีกทีด้วย ทั้งนี้การออกแบบสายพานลำเลียงจะต้องคำนวณให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตในขั้นตอนอื่น ๆ ด้วย โดยมีเป้าหมายของผลผลิตเป็นที่ตั้ง แต่ก็ต้องให้มีความเร็วที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ขนถ่ายด้วย

3. กำหนดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งสายพานลำเลียง
สำหรับโรงงานที่มีขนาดพื้นที่กว้างขวางอาจมีความสะดวกในการติดตั้งและคำนวณได้ง่ายกว่า อาจเลือกใช้รูปแบบสายพานวิ่งตรงที่มีความนิยมในการใช้งานมากกว่า สามารถออกแบบได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า สำหรับสายพานวิ่งตรงจะต้องพื้นที่เพียงพอให้สามารถติดตั้งสายพานลำเลียงหรือสายพานคอนเวเยอร์อยู่ระหว่าง 12-20 เมตร แต่หากพื้นที่ค่อนข้างเล็กหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ จะต้องมีการออกแบบสายพานลำเลียงเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง โดยมีการลาดเอียง หรือทางเฉียง และโค้ง ซึ่งต้องใช้การคำนวณทางวิศวกรรมประกอบ เพื่อเลือกวัสดุของสายพาน ลูกกลิ้ง และแรงส่งที่มอเตอร์จะต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนวัตถุต่าง ๆ ให้มีความเร็วคงที่ได้

4. กำหนดรายละเอียดของส่วนประกอบสายพานลำเลียง
หลังจากที่เราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่า วัตถุที่เราต้องการขนถ่ายนั้นคืออะไร ต้องการให้มีอัตราความเร็วต่อเนื่องอยู่ที่เท่าไหร่ และมีพื้นที่สำหรับติดตั้งได้มากหรือน้อย มีสิ่งกีดขวางหรือไม่แล้วนั้น สิ่งที่ต้องมาทำการเลือกต่อมาคือ ขนาดและประเภทของลูกกลิ้ง กำลังส่งของมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อน จำนวนชั้นของผ้าใบและประเภทของผ้าใบ ซึ่งจะสามารถเลือกได้หลังจากการนำข้อมูลข้างต้นมาคำนวณ เพื่อให้ได้รายละเอียดหรือสเปคของส่วนประกอบของสายพานลำเลียงที่เหมาะสม หากเลือกใช้สเปคที่ต่ำกว่าหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อกระบวนการผลิตทั้งภาพรวมได้

 

• การเลือกประเภทของลูกกลิ้ง
ลูกกลิ้งประกอบด้วยแบริ่ง (Bearing) อยู่ภายในทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงเสียดทาน มี 2 ประเภทที่นิยมใช้งาน คือ Single Row Deep Groove Ball Bearings และ Taper Roller Bearing ซึ่งประเภทหลังจะสามารถรับแรงในแนว Radial ได้ดีกว่าแบบแรก และจะมีสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานมากกว่า ซึ่งการเลือกใช้ลูกกลิ้งให้เหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และเป็นประโยชน์ระยะยาวในเรื่องของการใช้พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีกด้วย

• การเลือกความหนาชั้นผ้าใบและประเภทของผ้าใบ
ส่วนประกอบชั้นผ้าใบใต้ผิวสายพานลำเลียงนั้นมีหน้าที่เป็นแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น และกระจายแรงทั้งหมด ใต้ชั้นผ้าใบจะมียางประสานผ้าใบที่ทำหน้าที่เชื่อมผ้าใบแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกผ้าใบคือประเภทการใช้ว่าเป็นงานหนัก หรืองานเบา และผ้าใบประเภทนั้นมีความทนแรงดึง มีความสามารถในการรับน้ำหนักและแรงกระแทก รวมถึงมีความยืดหยุ่นตามแนวยาวที่จะเคลื่อนที่ในระบบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

• การเลือกวัสดุและความหนาของผิวสายพานลำเลียง
ผิวของสายพานลำเลียงทำหน้าที่ป้องกันชั้นผ้าใบไม่ให้เสียหาย ซึ่งมีหลายชนิด และต้องอาศัยการคำนวณความหนาของผิววัสดุเพื่อใช้รับแรงกระแทกจากวัตถุที่ขนถ่าย โดยสามารถแบ่งผิวสายพานลำเลียงออกเป็นผิวด้านบน และผิวด้านล่าง โดยผิวด้านบนมักจะมีความหนามากกว่าผิวด้านล่าง เรื่องจากต้องเป็นด้านที่ต้องรับแรงกระแทกและการสัมผัสจากวัตถุขนย้าย จึงต้องมีความทนต่อการสึกหรอ โดยสายพานทนสึก หรือสายพานที่มีสีดำเป็นประเภทสายพานลำเลียงที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนผิวด้านล่างจะมีความหนาน้อยกว่า เพราะทำหน้าที่สัมผัสกับพูเล่เท่านั้นไม่ได้รับแรงโดยตรง ซึ่งการเลือกความหนาและวัสดุของผิวสายพานจะเป็นตัวกำหนดอายุการใช้ของสายพานลำเลียงในระบบอีกด้วย

 

หวังว่าเทคนิคที่เราได้แนะนำไปนั้นจะช่วยให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกใช้งานระบบสายพานลำเลียงอุตสาหกรรมอยู่ ว่าจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวและเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงทุนกับระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงสินค้า ซึ่งระบบสายพานลำเลียงนั้นจำเป็นต้องใช้การคำนวณทางด้านวิศวกรรมมาคำนวณการออกแบบสายพานลำเลียง การใช้งานและการติดตั้งโดยละเอียด 

หากคุณสนใจติดตั้งระบบสายพานลำเลียงที่มีคุณภาพ สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาจากเราได้ 24 ชม. บริษัท ซุปเปอร์ เบลท์ติ้ง คอนเวเยอร์จำกัด เรามีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบลำเลียง ระบบสายพานลำเลียงมาอย่างยาวนาน รับติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานอุตสาหกรรม ออกแบบคอนเวเยอร์ทุกประเภท พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์และส่วนประกอบสำหรับสายพานลำเลียง เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะผลิตและจำหน่ายสินค้าสายพานคอนเวเยอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพยายามปรับปรุงคุณภาพของระบบสายพานลำเลียงให้มีมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ติดต่อสอบถามบริการระบบสายพานลำเลียง
สายพานอุตสาหกรรม สายพานลำเลียงสินค้า (สายพานคอนเวเยอร์)

โทรศัพท์ : 02-193-5502, 090-325-5656, 062-369-2887
LINE : https://line.me/ti/p/~0903255656
Facebook : https://www.facebook.com/sbc.conveyor
Email : songrit8181@gmail.com