CHAINS CONVEYOR

สายพานลำเลียง CHAINS CONVEYOR สายพานแบบโซ่

Chains Conveyor คือ สายพานลำเลียงพร้อมอุปกรณ์ในแบบโซ่รางลำเลียงชนิดนี้ จะมีแผ่นโลหะติดอยู่กับโซ่ เป็นแถวยาวโดยโซ่จะขับเคลื่อนอยู่ในรางในระดับพื้นโรงงาน เพื่อลำเลียงวัสดุอย่าสม่ำเสมอและราบเรียบ เหมาะสำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม ตลอดจนของที่มีน้ำหนักมากโดยขับด้วยโซ่หลายเส้น