ทำความรู้จักสายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt)

พารู้จัก ระบบลำเลียง ในสายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt) คืออะไร

 

สายพานลำเลียง

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมีการเจริญเติบรวดเร็วไปอย่างมาก ในโลกของเทคโนโลยีการนำระบบขนถ่ายของเพื่อใช้ในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกัน ซึ่งผู้ประกอบการ และวิศวกร ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อนำมาสนับสนุนกระบวนการผลิตตั้งแต่การนำวัตถุดิบมายังโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ไปยังคลังสินค้าหรือลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ หรือการขนย้ายทั้งสิ้นโดยจะต้องพิจารณาการขนถ่ายของให้เป็นระบบ และพยายามลดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไป ทำอย่างไรให้การขนถ่ายของเป็นไปสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การขนถ่ายของเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายของว่าต้องใช้แบบใด รวมถึงกฎทั่วไปของการขนถ่ายวัสดุ การเลือกชนิดอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุกับตัวแปรในการเลือก อุปกรณ์พื้นฐานในโรงงานทั่วไป ได้แก่ ระบบสายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt) จะทำให้เราสามารถนำไปใช้พิจารณาหาอุปกรณ์ขนถ่ายของที่เหมาะสมกับวัสดุที่เราจะขนถ่ายได้ในที่สุด

วิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีความจำเป็นของโรงงานอุตสาหกรรมโดยต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ เนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าคงคลังที่อยู่ระหว่างการผลิต หรือการขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจะไม่ได้เป็นขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยตรง แต่การบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายโดยการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด เพราะเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้า พื้นที่การผลิต พื้นที่เก็บวัสดุ สินค้า การควบคุมต้นทุน หรือกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุจึงแตกต่างกันหรืออาจเหมือนกันได้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่าเป็นวิธีไหนที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถบริหารกิจกรรมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นธุรกิจควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมการขนถ่าย เนื่องจากการดำเนินการขนถ่ายอย่างไร้ประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาการขนย้ายสินค้าโดยไม่จำเป็น ปัญหาสินค้าสูญหาย เสียหาย ปัญหาความพอใจของลูกค้าลดลง ปัญหาความล่าช้าในการผลิต ปัญหาคนงาน และเครื่องจักรถูกปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ทำงาน ฉะนั้นการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) เป็นเรื่องของกระบวนการผลิตขององค์กรที่ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจัง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อการบริหารในการผลิตของโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างบทความนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จัก สายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt) ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ

สายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt) เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบโดยใช้แรงขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สายพานเคลื่อนตัวไปอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้เกิดความผิดปกติ โดยวัสดุที่ใช้ในการลำเลียงจะวางอยู่บนสายพาน หรือบนลูกกลิ้งที่ขับหมุนด้วยสายพานเคลื่อนที่ ในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งแบบต่อเนื่อง และการหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมในการขนย้าย ได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แนวระดับ แนวลาดเอียงขึ้น และลาดเอียงลง โดยสามารถเลือกปรับระดับความเร็วได้ ดังนั้นระบบสายพานลำเลียง จึงเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบสายพานลำเลียงในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และยา อุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋องสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

สายพานลำเลียงสินค้า ประเภท PU, PVC เป็นระบบลำเลียงของบนสายพาน โดยให้ของอยู่บนสายพาน และสายพานจะพาของเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับระดับความเร็วการไหล เพื่อให้ของไหลไปข้างหน้า เหมาะสำหรับการลำเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อดีคือ ขนย้ายวัสดุหรือจัดลำเลียงง่าย สะดวก ติดตั้ง สามารถปรับแต่งระดับความสูงได้ การออกแบบสามารถคำนวณจากขนาดหรือวัสดุสินค้าและพื้นที่ในการจัดวางของโรงงานได้ สายพานลำเลียงทั่วไปใช้กับงานลำเลียงทุกชนิด ผิว PVC มีทั้งแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตและไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนอุณหภูมิสูงทนแรงดึง มีความต้านทานความสึกหรอ และการตัดเจาะขาดได้ดี และมีคุณสมบัติทนน้ำมันทุกชนิดตามความเหมาะสมของประเภทชิ้นงาน นอกจากนี้ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสายพานลำเลียงทนอุณหภูมิสูงนั้น นอกจากอุณหภูมิของวัสดุลำเลียงแล้วยังต้องคำนึงถึงอุณหภูมิของสายพานด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิด และขนาดของวัสดุลำเลียง ความเร็วสายพาน อัตราลำเลียง และสภาวะแวดล้อม

 

ส่วนประกอบของระบบสายพานลำเลียง ประกอบด้วย

1. ยางผิวบน (Top Cover) มีหน้าที่รองรับวัสดุของการขนถ่าย และป้องกันการเสียหายของชั้นผ้าใบในการรับแรง และยังมีคุณสมบัติป้องกันจากแรงกระแทก ป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันน้ำมัน ป้องกันความร้อน โดยยางผิวบนมีหลายชนิดให้เลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน
2. ชั้นผ้าใบรับแรง (Carcass) มีหน้าที่เป็นแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น และช่วยกระจายแรงดึงของสายพาน เมื่อทำการลำเลียงวัสดุอีกด้วย
3. ชั้นยางประสานผ้าใบ (Skim Rubber) มีหน้าที่ประสานชั้นผ้าใบแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน
4. ยางผิวล่าง (Bottom Cover) มีหน้าที่ป้องกันชั้นผ้าใบจากการรับแรงไม่ให้เสียหายจากการเสียดสีกับลูกกลิ้ง (Idler) และพูลเลย์ ดังนั้นความหนาของยางผิวล่างจึงไม่จำเป็นต้องหนาเท่ากับยางผิวบน เพราะไม่ได้รับภาระหนักเหมือนยางผิวบน

 

ข้อดีของการใช้ระบบสายพานลำเลียง มีดังนี้

1. แรงกระทำสม่ำเสมอและคงที่
2. วัสดุเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
3. เส้นทางไม่ได้เปลี่ยนแปลง
4. อัตราการเคลื่อนย้ายแน่นอน
5. สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้
6. จำเป็นต้องใช้การนับอย่างอัตโนมัติ การแยกจำพวกการชั่งน้ำหนัก
7. ต้องมีการเก็บตัวเลขคงคลัง และการตรวจสอบ เพื่อควบคุมการผลิต
8. ต้องการควบคุมการไหล
9. ขนถ่ายวัสดุที่มีการเสี่ยงต่ออันตราย
10. ขนถ่ายวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง และใช้ในพื้นที่ที่อันตรายประเภทของสายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. แบ่งตามประเภทของผิวของระบบสายพานลำเลียง (สายพาน Conveyor Belt)

ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท
1.1 ประเภทในการใช้งานทั่วไป
(General Use Conveyor Belt) หรือเรียกว่า สายพานทนสึก (Wear Resistance Conveyor Belt)

1.2 ประเภทใช้งานแบบพิเศษ (Special Conveyor Belt)
เช่น สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) สายพานทนน้ำมัน/ไขมัน/จาระบี (Oil Fat/Grease Resistant Conveyor Belt) สายพานทนเปลวไฟ (Flame Resistant Belt) สายพานทนความเย็น (Cold Resistant Belt) สายพานทนสารเคมี (Chemical Resistant Conveyor Belt) สายพานมีคุณสมบัติป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิต และสายพานสำหรับลำเลียงอาหาร (Food Grade) โดยประเภทนี้จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการสั่ง เพื่อจะได้ไม่เสียต้นทุนไปเสียเปล่า

 

2. แบ่งตามประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รับแรง (Tension Member) ของระบบสายพานลำเลียง (Rubber Conveyor Belt)

ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท
2.1 ระบบสายพานผ้าใบ (Fabric Conveyor Belt) วัสดุที่ใช้รับแรง (Tension Member) ทำด้วยวัสดุต่างๆ กันไป เรียกรวมๆกันว่าผ้าใบ เช่น Cotton Nylon EP (Polyester/Nylon หรือเรียกว่า PN และ Kevlar (Aramid) และ Fiberglass

2.2 ระบบสายพานลวดสลิง (Steel Cord Conveyor Belt) คือสายพานที่มีวัสดุรับแรง เป็นเส้นลวด (Steel Cord) และต้องมีการใช้ตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีอีกด้วย

 

บริษัท ซุปเปอร์ เบลท์ติ้ง คอนเวเยอร์ จำกัด ยินดีให้คำปรึกษางานด้านระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียง (สายพาน conveyor belt) สายพานอุตสาหกรรม สายพานลำเลียงสินค้า พร้อมทั้งบริการออกแบบสายพานลำเลียง ติดตั้งระบบสายพานลำเลียง ครบวงจร ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ

 

ติดต่อสอบถามบริการระบบสายพานลำเลียง (สายพานคอนเวเยอร์)

โทรศัพท์ : 02-193-5502, 090-325-5656, 062-369-2887
LINE : https://line.me/ti/p/~0903255656
Facebook : https://www.facebook.com/sbc.conveyor
Email : songrit8181@gmail.com